Usahawan muda adalah kunci masa depan ekonomi negara

Masa hadapan yang mampan memerlukan Usahawan muda yang rancak mencipta impak sosial dalam berurusniaga.

Kami bermatlamat untuk membudayakan impak sosial ke dalam semua usaha terutamanya untuk kesejahteraan ekonomi usahawan belia.